Funeral Procession for Ne’ Nesry. Procession No:27 Ma’Parokko Alang

Uncategorized

Funeral Procession for Ne’ Nesry. Procession No:27 Ma’Parokko Alang

HARI/ TANGGAL: JUMAT/ 03.08.2018

Peti Jenazah di pindahkan dari Paladan ke Lumbung untuk diselesaikan ukirannya / rotonya pada balun atau bungkus tomate / Peti,  kalau belum selesai. Pada saat dinaikkan ke lumbung / Sali Alang, arah kepala jenazah yang duluan naik ke lumbung.

Latest posts by yosintaparuruk (see all)

Leave a Reply